بیمه هوشمند خودرو (IBGOOO)

دغدغه ما:

در حال حاضر، حق بیمه ها تقریباً به صورت هزینۀ ثابت از همه دریافت می شود. البته، مواردی مثل سنوات عدم استفاده از بیمه، باعث کاهش هزینه ها می شود، ولی دقیق نیست؛ زیرا برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده است که تصادف کرده اند ولی برای این که تخفیف سالیانۀ ایشان از بین نرود، ترجیح دادند که خودشان ماجرا را حل کنند و هزینه هایش را به طور شخصی بپردازند.
ما با ایدۀ بیمۀ هوشمند خودرو می خواهیم تا جایی که ممکن است، محاسبۀ این خطر، عادلانه تر انجام شود. طبق آمار رسمی بیمۀ مرکزی و تحلیل آن توسط ما، عدم دقت کافی در محاسبۀ خطر بروز تصادف راننده ها در خیلی از موارد باعث می شود تا کسانی که رانندگی بهتری دارند، مبالغ بیشتری نسبت به راننده های نامطمئن بپردازند.
ایدۀ ما، UBI یا بیمۀ مبتنی بر استفاده است که به بیان دقیق تر، شما حق بیمۀ مخصوص خود را دارید. پس اگر به نحوی رانندگی کنید که خطر بروز تصادف شما پایین باشد، باید حق بیمۀ کم تری نسبت به بقیۀ افرادی که خطر تصادف بیشتری دارند، پرداخت کنید. محاسبۀ خطر در این ایده، مبتنی بر میزان رانندگی شما (PAYD) و نیز، نحوۀ رانندگیتان (PHYD) است و تحقیقات انجام شده ثابت می کند که خطر بروز تصادف با میزان رانندگی و نحوۀ رانندگی رابطه دارد.

مهارت‌های تیم:

مهدی رحمانی: back-end developer
مهران آدوند: front-end developer
ریحانه مشهدی: بازاریابی
زهرا مال امیر: گرافیک

رؤیاهای تیم:

در حال حاضر چند شرکت در زمینه بیمه هوشمند خودرو با روش های مختلف در حال فعالیت هستند.
اما آنطور که باید در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.
امیدواریم به مرور با همراهی مردم و یاری قانون گذاران راه برای توسعه بیمه هوشمند خودرو در کشور عزیزمان هموارتر شود.

اشتراک

600,000 از 10,000,000 ریال

برای حمایت از کمپین بایستی به حساب کاربری خود وارد شوید:
اگر در پلتفرم نوآوری هم آوا حساب دارید، وارد حساب خود شوید
ورود به حساب کاربری
اگر تا کنون ثبت نام نکردید، برای حمایت ثبت نام کنید
ثبت نام حامی
2 حمایت
علی اکبر
500,000 ریال
مهدی رحمانی
100,000 ریال

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.