مورچه های باهوش

دغدغه ما:

گستردگی و تنوع محصولات مختلف و تولید روز افزون باعث شده است که ماشین آلات بسته بندی صـنعتی جـزو یکی از اولویتهای استراتژیک در صنعت باشد و اهمیت این ماشین آلات کاملا لمـس شـود. صـنعت بسـته بنـدی بـه عنوان یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل موثر عرضـه کـالا و موفقیـت در کسـب بـازار، هـم اکنـون تمـامی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی را در جهان متوجه خود کرده است به نحوی که اگرچـه مقولـه جدیـدی در صـنعت و اقتصاد نیست ولی با تحولاتی که یافته توجه بسیاری را به خود جلب نمـوده و بـه عـاملی تعیـین کننـده در موفقیـت عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است.
از این رو، در این شرکت مورچه های باهوش به مطالعه و طراحی دستگاه های تولید و بسته بندی پرداخته شده است. بـا توجـه بـه موارد بررسی شده، در بسیاری از شرکتهای بزرگ داخل کشور همچنان از دستگاههای غیر اتوماتیک اسـتفاده مـی-شود. بنابراین برای بسته بندی های مورد نظر ،نیاز به نیروی انسانی بیشتر، صرف هزینه بیشتر و سـرعت و بـازدهی کمتر میباشد. بنابراین، طراحی دستگاه بسته بندی مناسبی که بتواند معایب بیان شده را پوشش دهد، مـورد قبـول و پذیرش خواهد بود. در طراحی های شرکت مورچه های باهوش تمامی عملکردها به صورت اتوماتیک انجام میشود.
تمامی موارد به صورت اتوماتیک انجام شده و توسط سیستم PLC کنترل میشـود. بنـابراین بـه نیـروی انسـانی زیادی احتیاج نداشته و تنها یک اپراتو برای کنترل دستگاه دستگاه کافی خواهد بود. نکته دیگر این است کـه چنین طراحی های در داخل کشور جدید بوده و ساخته نشده است و با توجه به موارد بررسی شده از بازدهی قابل قبولـی برخوردار خواهد بود.
امروزه صنعت بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است.
بسته بندی را میتوان چنین تعریف کرد: تکنولوژی و هنر آماده کردن یـک کـالا بـرای حمـل، ذخیـره سـازی و فروش آسان. در تعریفی دیگر، انجمن متخصصین بسته بندی آمریکا، بسته بندی را آمیزه ای از فـن قـرار دادن کـالا در بسته و بکارگیری مواد مختلف جهت محافظت مواد غذایی و بالاخره جذابیت و جلوه گـری بسـته مـیداننـد.
همانطور که از تعاریف پیداست بخشی از بسته بندی را تکنولوژی و فن قرار دادن کالا در بسته بندی تشکیل مـیدهـد که باید مورد توجه قرار بگیرد در ایران.
همانطور که بیان شد، امروزه در جوامع به روز و صنعتی دنیا، در شرکتهای تولیدی کیفیت تولیدات، سـرعت بهـره-وری بالا از مهمترین اولویتها است. به منظور بقا در بازار عرضه و تقاضـا، مسـئولیت بزرگـی بـر دوش دسـتگاههـای صنعتی به روز سپرده شده است.
دستگاه های شرکت مورچه های باهوش که تحت عنوان موریانه نامگذاری شده است
در این دستگاه ها هزینه های مربوط به نیروی انسانی به طور قابل توجهی کاهش یافته است و تمامی فرایند به صورت هوشمند و طراحی های خاص مکانیکی انجام می شود.

مهارت‌های تیم:

دکترا مکانیک
طراحی های صنعتی به روز دنیا
برنامه نویس plc
برنامه نویسی سی شارپ
ساخت ربات
هوشمند سازی خط تولید و بسته بندی
داشتن ایده منحصر به هر نوع از کارخانجات تولیدی
و داشتن خلاقیت تیمی برای براوردن کردن دغدغه مشتریان

رؤیاهای تیم:

کلیه کارخانجات ایران هوشمند سازی و خط تویلد و بسته بندی کاملا اتوماتیک داشته باشند .
جلوگیری از واردات دستگاه های خارجی در ایران
تسلط بر بازار خاورمیانه
و
صادرات دستگاه

اشتراک

12,200,000 از 10,000,000 ریال

برای حمایت از کمپین بایستی به حساب کاربری خود وارد شوید:
اگر در پلتفرم نوآوری هم آوا حساب دارید، وارد حساب خود شوید
ورود به حساب کاربری
اگر تا کنون ثبت نام نکردید، برای حمایت ثبت نام کنید
ثبت نام حامی
2 حمایت
ایمان نوایی دیوا
200,000 ریال
ایمان نوایی دیوا
12,000,000 ریال

9 دیدگاه برای “مورچه های باهوش

    1. نه، با این همه تولیدات و گردش مالی این نوع بسته بندی وجود ندارد و کاملاً بصورت دستی انجام می‌شود

    1. من متاسفانه از نمایشگاه های خارجی دیدن نکردم، اما مدیر فنی شرکت کاله آمل سوال کردم گفتند که کل جهان چرخیدم ولی این دستگاه پیدا نکردم حتی به آمریکایی ها سفارش ساخت دادم قبول نکردند

    1. نمیشود بخاطر بالا پایین شدن نرخ دلار قیمت اعلام کرد، باید بعد از بستن قرارداد بروز حساب شود

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.