agrimarket

دغدغه ما

دغدغه اصلی ما آلودگی آب آشامیدنی آلوده به کودهای شیمیایی است. کودهای شیمیایی به سرعت با شستشوی سریع توسط رواناب وارد آب رودخانه شده و منجر به بیماریهایی مانند سرطان و نیز پدیده یوتریفیکاسیون آب و از بین رفتن ارگانیسم ها می شوند.

مهارت‌های تیم

سنتز کودهای شیمیایی
محاسبات و مدل سازی نرم افزاری آلودگی های نقطه ای آب(مهارت نرم افزاری)
اندازه گیری شیمیایی نیترات و فسفات آب (مهارت در بخش شیمی)
مهارت در زمینه تصاویر ماهواره ای

رؤیاهای تیم

حل معضل آلودگی آب و کاهش عملکرد گیاهان زراعی
حل معضل آبشویی نیترات در خاک

اشتراک

0 از 10,000,000 ریال

برای حمایت از کمپین بایستی به حساب کاربری خود وارد شوید:
اگر در پلتفرم نوآوری هم آوا حساب دارید، وارد حساب خود شوید
ورود به حساب کاربری
اگر تا کنون ثبت نام نکردید، برای حمایت ثبت نام کنید
ثبت نام حامی

یک دیدگاه برای “agrimarket

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.