mint

مهارت‌های تیم:

بنده دکتری شیمی حاصلخیزی
همسرم دکتری علوم باغبانی و هیئت علمی دانشگاه
و دیگر اعضا :
ارشد معماری
دکتری فضای سبز
مهندس عمران
ارشد مهندسی شیمی
ارشد مدیریت

اشتراک

10,000,000 از 10,000,000 ریال

برای حمایت از کمپین بایستی به حساب کاربری خود وارد شوید:
اگر در پلتفرم نوآوری هم آوا حساب دارید، وارد حساب خود شوید
ورود به حساب کاربری
اگر تا کنون ثبت نام نکردید، برای حمایت ثبت نام کنید
ثبت نام حامی
5 حمایت
1657***917
3,000,000 ریال
3668***916
2,000,000 ریال
1531***933
2,000,000 ریال
9196***917
2,000,000 ریال
5648***936
1,000,000 ریال

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.