دکتر شهاب جوانمردی
مدیر عامل فناپ
دکتر فرشید گلزاده
هم بنیانگذار کولایف و بنیانگذار سرمایه گذاری آبان
رضا کلانتری نژاد
بنیانگذار، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل هم‌آوا
سیداحسان مصطفوی
رئیس‌هیئت مدیره زعفران مصطفوی
علیرضا بهزادی
رییس هیات مدیره هفت و هشت ، مدیرعامل دیبا
مهندس حمزه قطبی نژاد
مدیر عامل توسعه کارآفرینی بهمن

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

کارخانه نوآوری هم آوا
فضای کار اشتراکی زاویه
مرکز نوآوری آیفینک
مرکز نوآوری کارینو
مرکز نوآوری آفرینش