میرحسام خالقی

مدیر توسعه کسب و کار هفت و هشت

زمانهای منتورشیپ تعریف نشده است، میتوانید برای ایشان پیغام بفرستید.

دوره‌ها

عرضه محصول در مقیاس وسیع تر(افزایش مقیاس)
تناسب محصول با بازار
ارائه نسخه اولیه ام وی پی
تحقیقات کاربر و مصاحبه با مشتری
ارزیابی ریسک های مرتبط با /بازار/تیم/مالی/اجرایی
ایده پردازی و داستان سرایی

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

کارخانه نوآوری هم آوا
فضای کار اشتراکی زاویه
مرکز نوآوری آیفینک
مرکز نوآوری کارینو
مرکز نوآوری آفرینش