محسن میرزاده

عضو هیات مدیره هفت و هشت

زمانهای منتورشیپ تعریف نشده است، میتوانید برای ایشان پیغام بفرستید.

دوره‌ها

توسعه مشخصات فنی محصول بر اساس ارزیابی های انجام شده
تعیین تکلیف مسائل حقوقی
اعتبار سنجی مساله و ایده(راه حل پیشنهادی)
تکمیل تیم و مشخص کردن نقش و مسئولیت تیمی

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

کارخانه نوآوری هم آوا
فضای کار اشتراکی زاویه
مرکز نوآوری آیفینک
مرکز نوآوری کارینو
مرکز نوآوری آفرینش