مانويل اوهانجانیانس

مشاور بوم کسب و کار

زمانهای منتورشیپ تعریف نشده است، میتوانید برای ایشان پیغام بفرستید.

دوره‌ها

تدقیق ویژگی های محصول و مزیت های رقابتی آن
ارزیابی فرضیات رشد
تدقیق بازار هدف
تدقیق ارزش پیشنهادی
کارگاه های تخصصی

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

کارخانه نوآوری هم آوا
فضای کار اشتراکی زاویه
مرکز نوآوری آیفینک
مرکز نوآوری کارینو
مرکز نوآوری آفرینش