صفحه شخصی افراد

زهره لورک

مدیر برنامه های شتابدهی هم آوا

دوره‌ها

اتاق شبکه سازی فینتک ۱
اتاق شبکه سازی فینتک ۲
افتتاحیه و چرایی
تقسیم سهام، و استخدام افراد درست
چالشهای تقسیم سهام استارتاپ ها
کارگاه آموزشی قواعد تیم سازی
طراحی مدل کسب‌وکار (به کمک بوم مدل کسب‌وکار)
تقسیم سهام داینامیک
طراحی بوم مدل کسب و کار
تقسیم سهام داینامیک

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

کارخانه نوآوری هم آوا
فضای کار اشتراکی زاویه
مرکز نوآوری عقیق
مرکز نوآوری کارینو
مرکز نوآوری آفرینش